Základní principy

  • Samostatnost a sebepoznání: "Pomoz mi, abych to dokázal sám"

  • Obratnost a odolnost: překonávání překážek nejen v terénu a práce s chybou

  • Prožitkové učení: poznávání všemi smysly a v souvislostech

  • Svoboda a zodpovědnost: prožití důsledků jednání

  • Bezpečné, podnětné a podporující prostředí: možnost růstu individuálním tempem

  • Hravost a tvořivost: prostor pro spontánní hru a rozvíjení talentů

  • Spolupráce a vzájemný respekt: učení se v malé skupině

  • Příroda jako přirozené prostředí pro náš růst: co nejvíce času v přírodě a péče o ni

  • Společný čas s dětmi: užíváme si přítomného okamžiku