Lidé v Ledňáčku

Průvodcovský tým


Vedení, koordinace a další lidé kolem MLMŠ Ledňáček:

Ledňáčku pomáhá celá řádka lidí, ať už dobrovolnickou prací, radou nebo finančně. Veliké díky za to! Zde představujeme tým zakladatelek, který dal věci do pohybu a i nadále pracuje na tom, aby se školce dařilo a děti v ní rostly ve zdravé a šťastné bytosti.

hybná síla všeho dění,

iniciativa, kreativita i administrativa

Mgr. Lucie Borková 

ředitelka

umí zařídit, že se Ledňáčkům krásně "bydlí", hraje, spí, jí... zázraky na počkání

Ing. Leona Šimková

koordinátorka MLMŠ Ledňáček

učí Ledňáčka létat,

protože už ví

Mgr. Adéla Nešporová

koordinátorka LRKT Kalužníček

dobrá duše Ledňáčka,

ví jak stavět hnízda i kopat nory

Mgr. Kateřina Rezková

koordinátorka spolku Hnízdo


Mgr. Jitka Čechová

web, péče o dobrovolníky


Mgr. Petra Rechová

tvorba ŠVP

A jak to všechno začalo ...


Ledňáček vznikl z iniciativy rodičů a pedagogů na Tišnovsku, kteří chtěli propojit dva úžasné přístupy k růstu a předškolnímu vzdělávání dětí - lesní pedagogiku a přístup Marie Montessori. Zřizovatelem Lesní mateřské školy Ledňáček je Hnízdo - spolek pro komunitní vzdělávání, ten je zároveň zřizovatelem Základní školy ZaHRAda, která úspěšně funguje v Tišnově již šestým rokem, a Základní školy CoLibri se sídlem v Předklášteří. Obě základní školy úzce spolupracují s Lesním rodinným klubem na Tišnovsku Kalužníček, který je založen na principech lesní mateřské školy.

Spolek Hnízdo se rozhodl zareagovat na zvyšující se zájem o lesní školky a rozšířit nabídku předškolního vzdělávání na Tišnovsku zřízením lesní mateřské školy s principy Montessori pedagogiky. Ledňáček je tak mj. ideálním prostředím pro předškolní přípravu dětí, kteří nastoupí do ZŠ ZaHRAda, jež používá Montessori pedagogiku a klade důraz na častý pobyt v přírodě a jiných podnětných prostředích. MLMŠ Ledňáček se stane první lesní mateřskou školu na území Tišnovska umožňující předškolní vzdělávání podle zákona.