Lidé v Ledňáčku

Průvodcovský tým

Práci s dětmi se věnuji už 6 let a to především,jako skautská vedoucí,tanečnice a trochu i výtvarnice. Tohle všechno mě vedlo ke studování předškolní a mimoškolní pedagogiky. Ráda tancuji, tvořím a ráda s dětmi pobývám v lese pod stanem na táborech.

Zuzana Hloušková


I am 21 years old, I love adventure and discovering new things. I come from Turin, a city located in Northern Italy. I love both trekking in the woods, and snorkelling in the seas, or gardening. It's so much fundiscovering the world around us! 

Letizia

dobrovolnice z Itálie

I'm 19 years old and I'm from Verona, Italy. I love being in nature and embarking on new adventures. I chose Ledňáček because I wanted to learn more about the Montessori method and get an idea of how to work in this area. 

Miriam 

dobrovolnice z Itálie


Vedení a koordinace

komunikace s rodiči, zájemci o docházku

Mgr. Lucie Borková 

ředitelka MLMŠ Ledňáček

zajištění chodu školky

Ing. Leona Šimková

koordinátorka MLMŠ Ledňáček

Další lidé kolem MLMŠ Ledňáček:

Ledňáčku pomáhá celá řádka lidí, ať už dobrovolnickou prací, radou nebo finančně. Veliké díky za to! Zde představujeme tým zakladatelek, který dal věci do pohybu a i nadále pracuje na tom, aby se školce dařilo a děti v ní rostly ve zdravé a šťastné bytosti.

A jak to všechno začalo ...


Ledňáček vznikl z iniciativy rodičů a pedagogů na Tišnovsku, kteří chtěli propojit dva úžasné přístupy k růstu a předškolnímu vzdělávání dětí - lesní pedagogiku a přístup Marie Montessori. Zřizovatelem Lesní mateřské školy Ledňáček je Hnízdo - spolek pro komunitní vzdělávání, ten je zároveň zřizovatelem Základní školy ZaHRAda, která úspěšně funguje v Tišnově již šestým rokem, a Základní školy CoLibri se sídlem v Předklášteří. Obě základní školy úzce spolupracují s Lesním rodinným klubem na Tišnovsku Kalužníček, který je založen na principech lesní mateřské školy.

Spolek Hnízdo se rozhodl zareagovat na zvyšující se zájem o lesní školky a rozšířit nabídku předškolního vzdělávání na Tišnovsku zřízením lesní mateřské školy s principy Montessori pedagogiky. Ledňáček je tak mj. ideálním prostředím pro předškolní přípravu dětí, kteří nastoupí do ZŠ ZaHRAda, jež používá Montessori pedagogiku a klade důraz na častý pobyt v přírodě a jiných podnětných prostředích. MLMŠ Ledňáček se stane první lesní mateřskou školu na území Tišnovska umožňující předškolní vzdělávání podle zákona.