Lidé v Ledňáčku

Průvodcovský tým

I'm 19 years old and I'm from Verona, Italy. I love being in nature and embarking on new adventures. I chose Ledňáček because I wanted to learn more about the Montessori method and get an idea of how to work in this area. 

Miriam

dobrovolnice z Itálie

I am 21 years old, I love adventure and discovering new things. I come from Turin, a city located in Northern Italy. I love both trekking in the woods, and snorkelling in the seas, or gardening. It's so much fundiscovering the world around us! 

Letizia

dobrovolnice z Itálie


Vedení a koordinace

Vedení, koordinace a další lidé kolem MLMŠ Ledňáček:

Ledňáčku pomáhá celá řádka lidí, ať už dobrovolnickou prací, radou nebo finančně. Veliké díky za to! Zde představujeme tým zakladatelek, který dal věci do pohybu a i nadále pracuje na tom, aby se školce dařilo a děti v ní rostly ve zdravé a šťastné bytosti.

komunikace s rodiči, zájemci o docházku

Mgr. Lucie Borková 

ředitelka

zajištění chodu školky

Ing. Leona Šimková

koordinátorka MLMŠ Ledňáček

učí Ledňáčka létat,

protože už ví

Mgr. Adéla Nešporová

koordinátorka LRKT Kalužníček

dobrá duše Ledňáčka,

ví jak stavět hnízda i kopat nory

Mgr. Kateřina Rezková

koordinátorka spolku Hnízdo


Mgr. Jitka Čechová

web, péče o dobrovolníky


Mgr. Petra Rechová

tvorba ŠVP

A jak to všechno začalo ...


Ledňáček vznikl z iniciativy rodičů a pedagogů na Tišnovsku, kteří chtěli propojit dva úžasné přístupy k růstu a předškolnímu vzdělávání dětí - lesní pedagogiku a přístup Marie Montessori. Zřizovatelem Lesní mateřské školy Ledňáček je Hnízdo - spolek pro komunitní vzdělávání, ten je zároveň zřizovatelem Základní školy ZaHRAda, která úspěšně funguje v Tišnově již šestým rokem, a Základní školy CoLibri se sídlem v Předklášteří. Obě základní školy úzce spolupracují s Lesním rodinným klubem na Tišnovsku Kalužníček, který je založen na principech lesní mateřské školy.

Spolek Hnízdo se rozhodl zareagovat na zvyšující se zájem o lesní školky a rozšířit nabídku předškolního vzdělávání na Tišnovsku zřízením lesní mateřské školy s principy Montessori pedagogiky. Ledňáček je tak mj. ideálním prostředím pro předškolní přípravu dětí, kteří nastoupí do ZŠ ZaHRAda, jež používá Montessori pedagogiku a klade důraz na častý pobyt v přírodě a jiných podnětných prostředích. MLMŠ Ledňáček se stane první lesní mateřskou školu na území Tišnovska umožňující předškolní vzdělávání podle zákona.