Ledňáček je lesní mateřská škola s Montessori zaměřením. Najdete ji v Předklášteří, v blízkosti řeky Loučka a Ranče Loučka.

Chceme být společenstvím dětí, pedagogického týmu a rodičů, které poskytuje bezpečný prostor pro rozvoj dětí a prostor pro sdílení a vzájemné naslouchání. Chceme děti provázet při jejich poznávání okolního světa, vést je k respektu k sobě, druhým a k přírodě, podporovat je v jejich všestranném rozvoji s ohledem na individualitu každého z nich. Chceme být zdravou školou ve všech aspektech - se zdravými vztahy, ve zdravém prostředí a se zdravou stravou.

Základní principy

  • Samostatnost a sebepoznání: "Pomoz mi, abych to dokázal sám"

  • Obratnost a odolnost: překonávání překážek nejen v terénu a práce s chybou

  • Prožitkové učení: poznávání všemi smysly a v souvislostech

  • Svoboda a zodpovědnost:

  • Bezpečné, podnětné a podporující prostředí: možnost růstu individuálním tempem

  • Hravost a tvořivost: prostor pro spontánní hru a rozvíjení talentu

  • Spolupráce a vzájemný respekt

  • Příroda jako přirozené prostředí pro náš růst. V přírodě trávíme co nejvíce času a učíme se o ni pečovat.

  • Společný čas s dětmi prožíváme naplno

Jak to všechno začalo?

Ledňáček vznikl z iniciativy rodičů a pedagogů na Tišnovsku, kteří si uvědomují, že mají plnou odpovědnost za rozvoj svých dětí a hledají proto způsoby, jak jim dopřát co nejvíce smysluplné vzdělávání a co nejvíce kontaktu s přírodou. Po dlouhém hledaní toho nejlepšího se rozhodli propojit dva úžasné přístupy k růstu a předškolnímu vzdělávání dětí - lesní pedagogiku a přístup Marie Montessori.

Zřizovatelem Lesní mateřské školy Ledňáček je Hnízdo - spolek pro komunitní vzdělávání, ten je zároveň zřizovatelem Základní školy ZaHRAda, která úspěšně funguje v Tišnově již šestým rokem, a Základní školy CoLibri se sídlem v Předklášteří. Obě základní školy úzce spolupracují s Lesním rodinným klubem na Tišnovsku Kalužníček, který je založen na principech lesní mateřské školy.

Na jaře tohoto roku se spolek Hnízdo rozhodl zareagovat na zvyšující se zájem o lesní školky a rozšířit nabídku předškolního vzdělávání na Tišnovsku zřízením lesní mateřské školy s principy Montessori pedagogiky. Ledňáček je tak mj. ideálním prostředím pro předškolní přípravu dětí, kteří nastoupí do ZŠ ZaHRAda, jež používá Montessori pedagogiku a klade důraz na častý pobyt v přírodě a jiných podnětných prostředích. MLMŠ Ledňáček se stane první lesní mateřskou školu na území Tišnovska umožňující předškolní vzdělávání podle zákona.