Naše projekty

Projekt ESC: Dobrovolníci v inovativním vzdělávání na Tišnovsku

Na podzim 2020 jsme obdrželi akreditaci pro přijímání zahraničních dobrovolníků Quality Label.
Těšíme se na nové dobrovolníky z Evropy i přidružených zemí !!!


Náš spolek je držitel Quality label Evropského sboru solidarity a každoročně hostí několik zahraničních dobrovolníků ve všech svých školách na Tišnovsku (ZŠ ZaHRAda, ZŠ CoLibri, MLMŠ Ledňáček, v samotném spolku). V rámci projektu aktuálně hostujeme 6 dobrovolnic (1 ze Španělska, 1 z Řecka, 1 z Gruzie, 1 z Ukrjiny a 2 z Turecka) a očekáváme ještě příjezd další dobrovolnice ze Španělska. Dobrovolnice se bohatě zapojují do výuky, do volnočasových aktivit, do přípravy školního prostředí, do komunitního života spolku i města, ale i do seberozvojových aktivit (různé semináře, workshopy, výuka češtiny, poznávání Tišnovska, ČR, Evropy). Zahraniční dobrovolníci k nám i do jiných organizací po celé Evropě jezdí a vzdělávají se díky podpoře EU skrz Evropský sbor solidarity (dříve EVS)