Přijďte mezi nás!


Zápis do MLMŠ Ledňáček pro školní rok 2023/2024


Zápis se bude konat v prostorách školky 3. května 2023 v čase od 14 - 16 hod.

K zápisu mějte, prosím, s sebou tyto dokumenty:

Žádosti o přijetí budou posouzeny podle těchto kritérií: Kritéria pro přijímaní dětí do MLMŠ Ledňáček


Do Ledňáčka srdečně zveme všechny děti ve věku 3-6 let do maximální denní kapacity 16 dětí. Vaše dítě můžete zapsat do Ledňáčka na 3-5 dnů v týdnu (třídenní docházka je minimum).Kriteria přijetí

Kritéria pro přijímání dětí do MLMŠ Ledňáček stanovuje ředitelka školky dle aktuální vyhlášky školského zákona, jejich plné znění najdete zde, Pokud to kapacita školy umožňuje mohou být děti přijímány i v průběhu školního roku. O přijímání dětí do MLMŠ Ledňáček rozhoduje ředitelka. 

Kritéria přijetí - plné znění


Podmínky přijetí

Pro dítě:

  • věk 3-6 let a zralost pro předškolní docházku
  • základní hygienické návyky, bez plenek, samostatnost při jídle
  • odpovídající fyzická zdatnost a komunikační schopnosti

Pro rodinu:

  • soulad s pedagogickou koncepcí a principy a školky (vše najdete zde na stránkách)
  • ochota zapojit se do komunitního života školky (slavnosti, brigády, zapojení do provozu dle možností každé rodiny)