Přijďte mezi nás!


Zápis do MLMŠ Ledňáček pro školní rok 2024/2025


Zápis se bude konat v prostorách školky v pátek 3. května 2024 v čase 8 - 12 hodin.

K zápisu mějte, prosím, s sebou tyto dokumenty:Do Ledňáčka srdečně zveme všechny děti ve věku 3-6 let do maximální denní kapacity 16 dětí. Vaše dítě můžete zapsat do Ledňáčka na 3-5 dnů v týdnu (třídenní docházka je minimum).Kriteria přijetí

Přednostně přijímám děti:

  • Děti, které dlouhodobě navštěvovaly klubík Ptáčata (min. 4 návštěvy) - 10 bodů

  • ​​Sdílení hodnot a pedagogického přístupu MLMŠ Ledňáček - posuzuje se při rozhovoru se zákonnými zástupci - 10 bodů

  • Sourozenec v MLMŠ Ledňáček v následujícím školním roce - 10 bodůPodmínky přijetí

Pro dítě:

  • věk 3-6 let a zralost pro předškolní docházku
  • základní hygienické návyky, bez plenek, samostatnost při jídle
  • odpovídající fyzická zdatnost a komunikační schopnosti

Pro rodinu:

  • soulad s pedagogickou koncepcí a principy a školky (vše najdete zde na stránkách)
  • ochota zapojit se do komunitního života školky (slavnosti, brigády, zapojení do provozu dle možností každé rodiny)


Co má dítě zvládnout při nástupu do Ledňáčku:

Při nástupu do mateřské školy by mělo dítě zvládnout několik klíčových dovedností a schopností, které mu pomohou přizpůsobit se novému prostředí a úspěšně se integrovat do vzdělávacího procesu. Některé z těchto dovedností zahrnují:


Sociální dovednosti: 

Dítě by mělo být schopno navazovat nové vztahy s vrstevníky a učiteli, sdílet, spolupracovat a respektovat ostatní. Toto je klíčové pro úspěšné začlenění do kolektivu mateřské školy.


Emoční inteligence

Dítě by mělo být schopno identifikovat a vyjadřovat své emoce, jako jsou radost, smutek nebo vztek, a umět se s nimi vyrovnávat způsobem, který je pro ostatní přijatelný.


Základní dovednosti: 

Dítě by mělo mít základní dovednosti potřebné pro každodenní aktivity v mateřské škole - samostatné používání toalety (pleny nebo pravidelné počůrávání je nepřípustné; občas se může stát, když je dítě zabráno do hry), samostatné oblékání (u těch nejmenších pomohou průvodci nebo starší kamarádi), samostatné jídlo - používání lžičky při jídle, pití z hrnečku nebo skleničky, umýt si ruce a utřít si je do ručníku, vysmrkat se a používat kapesník, uklidit své věci a hračky/pomůcky


Komunikační dovednosti: 

Dítě by mělo být schopno komunikovat s dospělými i se vrstevníky pomocí slov, gest a nonverbálních signálů.


Zájem o učení: 

Dítě by mělo mít základní zájem a motivaci k učení nových věcí a objevování světa kolem sebe. Tato schopnost podporuje pozitivní vztah k vzdělání a školnímu prostředí.


Samostatnost: 

Dítě by mělo být schopno vykonávat jednoduché úkoly a rozhodnutí samo, například vybrat si hračku/pomůcku, umýt si ruce nebo sbalit si své věci (poznat své věci).


Respekt k pravidlům a rutinám: 

Dítě by mělo být seznámeni s pravidly a rutinami mateřské školy a být schopno je respektovat a dodržovat.

Fyzická kondice: 

Zdravá fyzická kondice je důležitá pro děti v lesní mateřské škole, kde bude trávit mnoho času venku a zapojovat se do fyzických aktivit. Podpora pravidelného pohybu a venkovních her může pomoci dítěti získat sílu, vytrvalost a energii. Dítě umí bez problémů chodit po schodech.


Tyto dovednosti a schopnosti přispívají k plynulému začlenění dítěte do mateřské školy a k pozitivnímu vývoji jeho osobnosti, sociálních dovedností a učebních schopností.