Program dne

 • 8:00                  příchod dětí do školy, venkovní hra

 • 8:30 - 9:30      práce s Montessori pomůckami, předškolní příprava

 • 9:30                  dopolední svačina

 • 10:00 - 10:15   kruh 

 • 10:15 - 12:15    výprava ven

 • 12:30                oběd

 • 13:00 - 13:15   vyzvedávání dětí odcházejících po obědě

 • 13:15 - 14:00  odpolední odpočinek se čtením pohádky

 • 14:00               odpolední svačina

 • 14:00 - 16:00  odpolední svačina, odpolední (volná) hra, nabídka programi, vyzvedávání dětí

Každý den, týden, měsíc i celý rok ve školce má svůj rytmus, který respektuje změny v přírodě i změny v kolektivu. Vnímání a přijímání tohoto rytmu podporujeme školkovými pravidly, rituály a slavnostmi. Svůj pravidelný čas zde má práce s Montessori pomůckami, ale i se zahradním a dílenským nářadím. Společně s dětmi pečujeme o zahradu a vše živé v ní. V rámci výprav pak vnímáme i naše širší okolí a budujeme si k němu zodpovědný vztah.

Pevné místo v Ledňáčku má také přirozená kreativita a spontánní projev - zpíváme a doprovázíme se na hudební nástroje, při výtvarných aktivitách děti inspirujeme a dáváme jim prostor k vlastnímu vyjádření. Podporujeme děti ve vyjádření také tancem nebo divadlem, každé z dětí se může stát tvůrcem programu pro druhé. Jsme co nejčastěji v lese, ale podnikáme také výpravy do divadel, galerií, muzeí nebo za vzdělávacími programy do ekocenter.
Co se ještě děje v Ledňáčku v průběhu roku?

Dění v Ledňáčku reflektuje měnící se přírodu kolem nás. Všímáme si všech změn a společně je slavíme. Vnímáme čas při slavení narozenin a významné dny a svátky nás inspirují k prozkoumávání dění ve světě. Pravidelně pořádáme školkové slavnosti, na které zveme naše rodiny a přátele. 

Setkáváme se také při péči o školkové prostředí, zpravidla na podzim a na jaře (a podle aktuální potřeby) pořádáme rodinné brigády. Informace o akcích v blízké budoucnosti najdete v Aktualitách a ve školkovém kalendáři.

V letních měsících plánujeme tábory pro děti, kterých se mohou zúčastnit i jejich neškolkoví/starší kamarádi a sourozenci. 
Předškolní vzdělávání

Během září se ve školce utváří skupina předškoláků. Nejstarší děti jsou vedeny k uvědomování si svého postavení mezi ostatními, k posilování kompetencí a k přebírání odpovědnosti. Svobodně si volí aktivity a úkoly, se kterými ve školce pomohou, např. s roznosem oběda, s přípravou dřeva nebo s přípravou aktivity pro mladší děti. Postupem času jsou motivováni k volbě náročnějších aktivit a úkolů tak, aby se rozvíjeli v tom, co je právě zajímá.

Předškolní přípravě se věnujeme dle potřeb dítěte v rámci celého školkového dne. Zároveň každý den probíhají bloky soustředěné činnosti, kdy se děti rozvíjejí v jednotlivých oblastech zákonem daného rámce předškolního vzdělávání. Podle svého zájmu zpracovávají předškolácké listy, rozvíjí sluchové vnímání, vyjadřování, grafomotoriku, předmatematické představy apod. 

 • rozvoj jemné motoriky a grafomotorických dovedností (cvičení a hry pro ohebnost a uvolnění prstů a zápěstí, správné držení tužky, práce s předškoláckými listy)
 • rozvoj předmatematických představ a jednoduché počítání (s využitím Montessori i přírodních pomůcek)
 • rozvoj slovní zásoby a výslovnosti (říkadla, slabikování, rytmus, písničky, čtení náročnějších příběhů a jejich interpretace, poznávání písmen, sluchové vnímání atd.)