Podporují nás

Děkujeme všem příznivcům za podporu. 

Uvádíme ty největší, ale velké díky patří všem, co Ledňáčku pomáhají a fandí.


Aktuálně realizované projekty MLMŠ Ledňáček:

Projekt ESC: Dobrovolníci v inovativním vzdělávání na Tišnovsku (od roku 2022)

  • MLMŠ Ledňáček je od roku 2022 jednou ze škol spolku Hnízdo, které v rámci projektu Evropského sboru solidarity hostí zahraniční dobrovolníky v rámci dlouhodobých dobrovolných stáží na Tišnovsku. 


Proběhlé projekty:

Přírodně koncipovaná zahrada jako venkovní učebna EVVO v MLMŠ Ledňáček (2023)

  • Dotační program Jihomoravského kraje pro poskytování dotací v oblasti enviromentálního vzdělávání a výchovy pro rok 2023

Údržba zeleně a podpora EVVO v MLMŠ Ledňáček (2023)

  • Dotace města Tišnov v oblasti Životní prostředí na podporu environmentální výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku a zlepšení kvality prostředí, ve kterém se děti vzdělávají

Podpora MLMŠ Ledňáček (2023)

  • Dotace města Tišnov v oblasti Volnočasové aktivity mládeže na pořízení pomůcek a vybavení pro děti ve školce.

Údržba zeleně a EVVO v MLMŠ Ledňáček (2022)

  • Dotace města Tišnov v oblasti Životní prostředí na podporu environmentální výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku a zlepšení kvality prostředí, ve kterém se děti vzdělávají.

Podpora Montessori lesní mateřské školy Ledňáček (2022)

  • Dotace města Tišnov v oblasti Volnočasové aktivity mládeže na pořízení pomůcek a vybavení pro děti ve školce.

Projekt Nově vznikající Lesní mateřská škola Ledňáček spolufinancovaný EU (2021)

Zázemí MLMŠ Ledňáček vzniklo za finančního přispění Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a podpořenému projektu Nově vznikající Lesní mateřská škola Ledňáček. Základním cílem projektu bylo dosažení výrazného zvýšení kvality a kapacity mateřské školy. Díky finanční podpoře byly pořízeny a vybaveny alternativní výukové prostory s cílem pokrytí poptávky po předškolním vzdělávání a umožnění zapojení rodičů na trh práce. Takto bylo možno navýšit kapacitu mateřských škol v regionu o 16 nových míst včetně ulehčení nevyhovující infrastruktuře pro předškolní vzdělávání. 

V roce 2021 se tak podařilo uvést v chod novou rejstříkovou lesní mateřskou školu, která pracuje na Motessori principech a učení venku, zároveň díky vybavení reálné dílny umožní dětem dlouhodobou výuku v oblasti polytechnické výchovy.