Podporují nás

Děkujeme všem příznivcům za podporu. 

Uvádíme ty největší, ale velké díky patří všem, co Ledňáčku pomáhají a fandí.

Projekty MLMŠ Ledňáček realizované v roce 2022 za finanční podpory města Tišnov

  • Údržba zeleně a podpora EVVO v MLMŠ Ledňáček 
  • Podpora MLMŠ Ledňáček 

Proběhlé projekty:

Projekt Nově vznikající Lesní mateřská škola Ledňáček spolufinancovaný EU 

Zázemí MLMŠ Ledňáček vzniklo za finančního přispění Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a podpořenému projektu Nově vznikající Lesní mateřská škola Ledňáček. Základním cílem projektu bylo dosažení výrazného zvýšení kvality a kapacity mateřské školy. Díky finanční podpoře byly pořízeny a vybaveny alternativní výukové prostory s cílem pokrytí poptávky po předškolním vzdělávání a umožnění zapojení rodičů na trh práce. Takto bylo možno navýšit kapacitu mateřských škol v regionu o 16 nových míst včetně ulehčení nevyhovující infrastruktuře pro předškolní vzdělávání. 

V roce 2021 se tak podařilo uvést v chod novou rejstříkovou lesní mateřskou školu, která pracuje na Motessori principech a učení venku, zároveň díky vybavení reálné dílny umožní dětem dlouhodobou výuku v oblasti polytechnické výchovy.