Poplatky za docházku


MLMŠ Ledňáček nabízí rodinám 3 modely docházky, lišící se počtem dnů docházky v každém týdnu.

V následujícím přehledu uvádíme měsíční a roční platby (x 10 měsíců docházky). 

Tři dny 

46 000 Kč ročně 

4 600 Kč

Čtyři dny

51 500 Kč ročně

5 150 Kč

Pět dní 

56 800 Kč ročně

5 680 Kč

V uvedených částkách není uveden poplatek za stravování a členský poplatek Hnízda - spolku pro komunitní vzdělávání (viz níže).

Slevy na školném

MLMŠ Ledňáček umožňuje sourozeneckou slevu 30% na školkovné druhého i každého dalšího dítěte z jedné rodiny (platí při souběžné docházce).

Docházkový systém a náhrady

Pro evidenci docházky a umožnění vybírání náhrad máme zavedený online docházkový systém.

Poplatek zřizovateli

Zřizovatelem MLMŠ Ledňáček je Hnízdo - spolek pro komunitní vzdělávání, Ledňáček by bez "Hnízda" prostě nemohl být. Hnízdo je spolek fungující na dobrovolnické bázi, ale má nutné provozní náklady, které jsou hrazeny právě z těcho příspěvků. Zapsáním dítěte do Ledňáčka vzniká rodičům povinnost uhradit poplatek zřizovateli 1200 Kč/rodina/školní rok

Každá rodina má možnost se stát aktivním členem spolku se všemi výhodami, tj. účastnit setkávání (sněmů i slavností), zapojit se do komunitního života vytvářeného všemi subjekty Hnízda a podílet se na rozvoji alternativního vzdělávání na Tišnovsku.