Poplatky za docházku


MLMŠ Ledňáček nabízí rodinám 4 modely docházky, lišící se počtem dnů docházky v každém týdnu. Jsme rejstříkovou školkou, za dítě umístěné v Ledňáčku si tak lze ročně uplatnit odpočet na dani až 15 200 Kč. Tento odpočet je vyřizován individuálně v rámci daňového přiznání. V následujícím přehledu uvádíme měsíční platby a měsíční a roční platby (x 12 měsíců) ponížené o odpočet.

Dva dny 

1750 Kč měsíčně / 20800 Kč ročně po odpočtu 

3000 Kč

Tři dny 

1950 Kč měsíčně/ 23200 Kč ročně po odpočtu 

3500 Kč

Čtyři dny

2650 Kč měsíčně/31600 Kč ročně po odpočtu 

3900 Kč

Pět dní 

3050 Kč měsíčně/36400 Kč ročně po odpočtu 

4300 Kč

V uvedených částkách není uveden poplatek za stravování a členský poplatek Hnízda - spolku pro komunitní vzdělávání (viz níže).

Slevy na školném

MLMŠ Ledňáček umožňuje sourozeneckou slevu 30% na školkovné druhého i každého dalšího dítěte z jedné rodiny (platí při souběžné docházce).

Docházkový systém a náhrady

Pro evidenci docházky a umožnění vybírání náhrad plánujeme od září 2021 spustit docházkový systém. 

Poplatek zřizovateli

Zřizovatelem MLMŠ Ledňáček je Hnízdo - spolek pro komunitní vzdělávání, Ledňáček by bez "Hnízda" prostě nemohl být. Hnízdo je spolek fungující na dobrovolnické bázi, ale má nutné provozní náklady, které jsou hrazeny právě z těcho příspěvků. Zapsáním dítěte do Ledňáčka vzniká rodičům povinnost uhradit poplatek zřizovateli 1200 Kč/rodina/školní rok

Každá rodina má možnost se stát aktivním členem spolku se všemi výhodami, tj. účastnit setkávání (sněmů i slavností), zapojit se do komunitního života vytvářeného všemi subjekty Hnízda a podílet se na rozvoji alternativního vzdělávání na Tišnovsku.