Zápis na školní rok 2023/2024

19.03.2023

Do Ledňáčka srdečně zveme všechny děti ve věku 3-6 let do maximální denní kapacity 16 dětí. Vaše dítě můžete zapsat do Ledňáčka na 3-5 dnů v týdnu (třídenní docházka je minimum).

Zápis se bude konat v prostorách školky 3. května 2023 v čase 14 - 16 hod.

K zápisu mějte, prosím, s sebou tyto dokumenty:

  • vyplněnou Přihlášku k docházce
  • Potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte
  • rodný list dítěte (prostá kopie)
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce
  • v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami vyjádření školského poradenského zařízení

Žádosti o přijetí budou posouzeny podle  kritérií.