Kriteria přijetí

DO MONTESSORI LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY LEDŇÁČEK

Ředitelka mateřské školy stanovila za účelem zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovený počet dětí na jednu třídu dle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů včetně výjimky.

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

  • Věk - max. 10 bodů (nejstarší dítě 10 bodů, druhé nejstarší 9 bodů atd.)
  • Sourozenci již přijatých dětí (budou-li mít souběh docházky) - 5 bodů,

Pokud to kapacita školy umožňuje mohou být děti přijímány i v průběhu školního roku.

V Tišnově 17.3. 2023 

Mgr.  Lucie Borková